Visie en uitgangspunt

We zien coaching en supervisie als een ontmoeting tussen mens en mens. Er is gelijkwaardigheid, twee mensen die elkaar ontmoeten. Er is ook ongelijkheid. De coach/supervisor is ongelijk aan de hulpvrager. Je mag verwachten dat hij/zij zich immers grondig heeft verdiept en getraind in kennis en vaardigheden om op en deskundige en effectieve hulpverlener te kunnen zijn.

Intergenerationele coaching en supervisie

In ons werk gaan we uit van de contextuele integratieve benadering, ook wel intergenerationele coaching en supervisie genoemd. Het is een benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. De verbondenheid die er is met de partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke (familie)relaties vormen die ‘context’. Elke hulpvraag wordt vanuit die context benaderd. De contextuele benadering is een preventieve én herstellende manier van werken en is geschikt voor individuele coaching en supervisie, maar ook voor familie- gezins- of werkrelaties, omdat er rekening wordt gehouden met afkomst én toekomst. Daarnaast werken we op een ‘natuurlijke’ manier samen met de coachingskrachten van paarden en onze lieve en wijze Golden Retriever.

De contextuele benadering geldt als basis. Ook maken we als team van hulpverleners  gebruik van andere benaderingen die bewezen effectief zijn. Daarbij gaat het vooral om Rationeel Emotieve Therapie (RET)Mindfulness en Transactionele Analyse (TA).