Interessante links

Internet kent vele sites met interessant leesmateriaal.
Een kleine selectie:

www.helpwanted.nl
Helpwanted.nl is een website voor jongeren, ouders, docenten en andere opvoeders over online seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Je kunt dit hier melden. Je vindt ook informatie over wat het is, hoe je het kunt voorkomen en wat je kunt doen wanneer het je is overkomen.

www.113online.nl
113Online, als je denkt aan zelfmoord, als je je zorgen maakt om iemand of als je nabestaande bent.

www.depri-en-dan.nl
Deze site is bedoeld voor jongeren die leven in twee culturen en last hebben van sombere gedachten, down zijn of niet lekker in hun vel zitten.

www.balansdigitaal.nl/kennis/wat-is-odd-cd/
Kinderen met ODD-CD. Een site van Balans over kinderen met een agressieve gedragsstoornis.

www.ouders-uit-elkaar.nl
Veel en praktische informatie over (echt)scheiding voor jongeren in allerlei leeftijdsgroepen en voor ouders zelf.

www.zogeknogniet.nl
Deze website is voor jongeren met psychische problemen en voor jongeren die meer willen weten over geestelijke gezondheid

www.brusjes.nl
Deze site is speciaal voor broers en zussen van kinderen met een ziekte en/of een handicap die daarover meer informatie willen.

www.rebio.nl
Een site met veel achtergrondinformatie over hyperventilatie, angst en paniekstoornis, fobische klachten, dwangstoornissen, depressie, burnout en stress.

www.gripopjedip.nl
Op deze site vinden leerlingen steun in het omgaan met depressieve klachten. Je vindt er informatie. Mogelijke oorzaken. Wat leerlingen zelf kunnen doen aan sombere buien. Mogelijkheden om hulp te zoeken. Ervaringen en tips ván jongeren vóór jongeren, zoals ‘het  verhaal van’ en ‘2days tips’. Ook vinden mentoren hier informatie als ze iets willen doen voor een leerling die zich rot voelt.

www.faalangst.nl
Een site met allerlei informatie over faalangst. Bestemd voor professionals, ouders en jongeren.

www.verlegenmensen.nl
Onderzoek wijst uit dat 40% van alle mensen (in verschillende mate) last heeft van verlegenheid. Deze site biedt veel praktische informatie en een boeiend forum.