Werkwijze

Uiteraard beginnen we met een kennismaking. Voor iedereen altijd wel een beetje spannend. En ook wel een opluchting. Je hebt er vaak zolang tegen aan gehikt: zal ik wel of zal ik niet?

Kennismaking

Ook voor ons als hulpverleners is zo’n kennismaking altijd een beetje spannend. Wie gaan we ontmoeten? Klikt het meteen of loopt het contact wat moeizaam?  Gelukkig is vrijwel iedere cliënt na het kennismakingsgesprek opgelucht en tevreden. In het kennismakingsgesprek proberen we te achterhalen hoe en wat een cliënt in diens leven uit balans brengt. Of wat de moeilijkheden zijn binnen een relatie. Of hoe je op je werk vast dreigt te lopen. Of hoe binnen een familie de misverstanden zich opstapelen, leidend tot ontwrichting.

Richting

Meestal op het eind van zo’ n kennismakingsgesprek kunnen hulpverlener en cliënt al samen aangeven in welke richting de coaching of supervisie zal gaan en op welke manier. Ook welke doelen hij zichzelf stelt in het proces. Dan beslist de cliënt of hij daadwerkelijk aan een coaching-  dan wel supervisieproces gaat beginnen. Natuurlijk moet het ook wel klikken tussen cliënt en hulpverlener. Met jongeren worden altijd de ouders in dit proces betrokken.

Ontmoeting

In de daarop volgende gesprekken volgen ontmoetingen tussen cliënt en hulpverlener waarbij keihard en met overtuiging aan een herstel van het evenwicht in iemands leven wordt gewerkt.