Marleen Postma

Contextueel (paarden) coach

Marleen Postma (1961) heeft ruim 25 jaar in het onderwijs gewerkt (basis en voortgezet onderwijs), de laatste 5 jaar daarvan heeft ze vooral individuele leerlingen begeleid in het kader van de leerarrangementen. Daarbij ging het vooral om kinderen met PDD-NOS/autisme, zwak begaafdheid, agressief gedrag, ADHD, depressiviteit, hoog gevoeligheid, syndroom van Williams en zeer faalangstige kinderen. Na haar opleiding tot contextueel leerlingbegeleider, hulpverlener en therapeut heeft ze zich ook uitgebreid geschoold in NLP, TA en familieopstellingen. Daarbij heeft zij ook veel ervaring met het verzorgen en berijden van paarden. Het werken met de ‘OrthoHulp Golden Retriever’ maakt alles nog meer ‘natuurlijk’.

De samenwerking met drs. Ard Nieuwenbroek geeft de begeleiding nog meer verdieping!