Trainingen en symposium

Ard Nieuwenbroek verzorgt trainingen en symposia rond verschillende thema’s. Dat doet hij vanuit OrthoHulp en via het Centrum voor Educatie en Supervisie (CES).


Symposium

Rotkinderen, liever rijk dan kwijt
Middagsymposium met drie Nederlandse topdeskundigen: dr. Bram Bakker, Ivo Mijland en drs. Ard Nieuwenbroek
Rotkinderen. Soms ontglipt dat woord je. Na de zoveelste frustratie en onmacht. Welke aanpak helpt bij kinderen die zo ernstig uit evenwicht zijn? Duidelijk is al wel: straffen als ultiem redmiddel lukt dat niet. Van basisbelang is, of er werkelijk contact is tussen jou en dat kind. Dat we van dat kind geen object maken door er alleen een diagnose op te plakken.
Meer informatie en inschrijven »

Trainingen vanuit OrthoHulp

On-line trainingen:

Duaal Digitaal – NLP: Doe er wat mee!
Duaal Digitaal is een nieuw digitaal leeraanbod over hoe je NLP in kunt zetten! Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is momenteel een van de meest verfijnde en doelmatige methodes die je helpt effectief te communiceren. Voor begeleiders een uitgelezen kans om in korte tijd, op een vooral praktische wijze, je vaardigheden te vergroten. De leeropbrengst: toepasbare basisbagage om al de volgende dag effectiever te kunnen begeleiden. Dit aanbod is gemaakt om met NLP iets concreet te doen in je dagelijks werk. Met relatief simpel toepasbare vaardigheden.

Meer informatie en inschrijven »

Compact Contact – Depressieve jongeren
Volgens zeer recent onderzoek van de Nederlandse ggz hebben jongeren door corona op dit moment meer stress, last van depressies, suïcidaliteit en krijgen ze te maken met risicovolle situaties. Dat wordt vooral veroorzaakt door een gebrek aan werkelijk contact met volwassenen.
“De problemen die we zien zijn acuut en moeten geadresseerd worden om groepen die nu al door het ijs dreigen te zakken, te helpen. Daarbij is extra oog nodig voor kinderen en jongeren”, aldus de organisatie.
OrthoHulp wil hierin, laagdrempelig en snel, handvatten bieden aan het onderwijs in de vorm van het ‘Compact Contact’ trainingspakket. Gemakkelijk te volgen van achter de computer!

Meer informatie en inschrijven »

Masterclasses & themadagen:

Themadag Krassende leerlingen (NIEUW)
Iedere school kent ze: leerlingen die zichzelf krassen. Zelfverwonding, of automutilatie, kan vele vormen aannemen: van krassen en ergens tegenaan slaan, tot zichzelf snijden of branden. Dit gedrag kan verband houden met recente gebeurtenissen of ervaringen uit het verleden. Deze themadag geeft je in een dag antwoord op vele vragen. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Waarom gaan leerlingen tot automutilatie over? Is krassen besmettelijk binnen school? Wat kun je als school het beste doen, en vooral ook ‘niet doen’? En natuurlijk is er ruime voor oefenen. Een praktische themadag! De themadag wordt gegeven door Ard Nieuwenbroek. Met zijn, meer dan 40 jaar, klinische ervaring staat hij borg voor een intensieve en inspirerende dag. Een diepte-investering voor iedere begeleider. De themadag vindt plaats op woensdag 6 april 2022 (volgeboekt), woensdag 13 april 2022 (nieuwe extra datum) en woensdag 21 september 2022 (nieuwe extra datum) bij Van der Valk in Zaltbommel. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers per datum.
Meer informatie en inschrijven »
Masterclass Perfectionistische leerlingen
Perfectionistische leerlingen worden meestal niet besproken tijdens leerlingbesprekingen. Ze doen het toch goed? De leerresultaten zijn perfect, er valt niks te klagen over de motivatie en inzet… Toch is het van eminent belang deze leerlingen te herkennen en ze te begeleiden. Uit onderzoek en klinische ervaringen weten we inmiddels dat een groot deel van deze jongeren kunnen uitglijden naar een burn-out, al of niet gevolgd door een depressie. Op vroegere of latere leeftijd. Kortom: laten we deze leerlingen recht doen door ze te zien en serieus te nemen in hun dagelijkse worstelingen..
Meer informatie en inschrijven »
Masterclass In gesprek met suïcidale leerlingen
Het is schokkend: de grootste doodsoorzaak bij jongeren is zelfdoding. Onlangs werd nog bekend dat in iedere klas er minstens vijf leerlingen zitten die ooit zelfdoding in gedachten hebben gehad. We weten steeds meer over suïcidaliteit onder jongeren. Zo is bekend den bewezen dat depressiviteit gaat aan zelfdoding voorafgaat. Deze masterclass zoekt naar signalen van suïcidaliteit onder jongeren. Wat zie je? Wat hoor je? En natuurlijk: wat doe je? Hoe voer je een gesprek met jongeren waarvan je vermoedt dat suïcidaliteit op de loer ligt, dan wel aanwezig is. En: hoe en wanneer verwijs je naar een externe hulpverlener? Wie zijn dat dan? Wat doe je na een verwijzing? Hoe ziet je contact er dan uit, ook met ouders? Na deze masterclass ken je meer achtergronden van suïcidaliteit onder jongeren, herken je meer signalen en heb je meer vaardigheden en lef om een gesprek met deze leerlingen te kunnen voeren. Naast informatie is er natuurlijk ook ruimte om te oefenen met je begeleidingsvaardigheden op dit gebied.
Meer informatie en inschrijven »
Masterclass voor faalangsttrainers
Bijna 80% van alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden hun leerlingen een faalangsttraining aan. Meestal gebaseerd op de training zoals beschreven in het Handboek Faalangsttraining (Nieuwenbroek/Ruigrok). Faalangsttrainers hebben in vrijwel alle gevallen ooit een opleiding gevolgd om een training professioneel te kunnen (en eigenlijk ook mogen) geven. In deze Masterclass krijg je als trainer de buitenkans om onder begeleiding van Ard Nieuwenbroek, dè Nederlandse faalangstdeskundige bij uitstek, je kennis en vaardigheden in een dag te vitaliseren. De Masterclass vindt plaats op dinsdag 5 april 2022 (volgeboekt) en woensdag 28 september 2022 bij Van der Valk in Zaltbommel. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers per datum.
Meer informatie en inschrijven »
Masterclass Contextuele Methodieken
Methodieken in de hulpverlening worden meestal gezien als min of meer strak geprotocolleerde stappen die de hulpverlener zijn hulpvrager aanbiedt. Zoals bij sommige cognitief georiënteerde benaderingen gebeurt, waarbij de hulpverlener in een vooraf vastgelegd strak schema een aantal technieken op een vaste manier aanbiedt. Niet dat hierdoor de cognitieve therapieën minder waardevol zouden zijn, maar zo’n strak vastgelegde methodiek is niet effectief om de contextuele benadering een kans te geven. Bij contextuele methodieken wordt het accent verlegd; het planmatig handelen is een middel en geen doel. Dynamiek in dienst van de hulpvrager en niet in dienst van de hulpgever. De Masterclass vindt plaats op 19 september 2022 bij Van der Valk in Zaltbommel. Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers.
Meer informatie en inschrijven »
Masterclass Burn-out onder jongeren
Burn-out koppelen we vaak aan volwassenen. Dat klopt en is logisch. Als jongeren met een burn-out worstelen wordt die immers sterk gecamoufleerd. Net als bij de gemaskeerde depressie, zo kenmerkend voor deze leeftijdsgroep. Juist in deze coronatijd vragen jongeren onze aandacht. Sociaal isolement, angst voor leerachterstand en twijfels over de toekomst zijn bronnen van een (beginnende) burn-out. In deze Masterclass leer je signalen van een burn-out bij jongeren te herkennen, hoe je deze jongeren praktisch kunt begeleiden en welke relatie er is tussen burn-out, perfectionisme en depressie. De Masterclass vindt plaats op 26 september 2022 bij Van der Valk in Zaltbommel. Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers.
Meer informatie en inschrijven »
Masterclass Depressieve Leerlingen
Volgens recent onderzoek van de Nederlandse GGZ hebben jongeren op dit moment meer te maken met depressies. Andere onderzoeken geven aan dat van alle 18-jarigen ruim 15% in een eerdere fase te maken heeft gehad met een depressie. Ook: de belangrijkste bron van suïcide onder jongeren wordt gevormd door een depressie. Deze masterclass biedt begeleiders in en buiten het onderwijs de kans om, in een dag, basiskennis en basisvaardigheden te verwerven om depressieve leerlingen te herkennen en binnen de schoolmuren passende begeleiding te geven. De Masterclass vindt plaats op vrijdag 30 september 2022 bij Van der Valk in Zaltbommel. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.
Meer informatie en inschrijven »
Masterclass Geven & Ontvangen
Waar gaat het over in het leven? Een pittige en nauwelijks te beantwoorden vraag. Met natuurlijk niet één antwoord. Al jaren werkend vanuit de contextuele benadering komt bij ons steeds vaker naar voren, dat het in het leven basaal gaat over de dynamiek tussen geven en ontvangen. Als die balans er niet is zien we vaak een verstoring. Relaties lopen dan stuk, zowel in een persoonlijke- als werk/school omgeving. Herstel vindt plaats als het evenwicht weer wordt gevonden. In deze Masterclass richten we ons op jongeren. Ze hebben iedere dag te maken met de relationeel/ethische dynamiek van geven en ontvangen. In hun zoektocht naar volwassenheid speelt dit thema een belangrijke rol. Vanuit hun jeugdige kwetsbaarheid is de invloed van een verstoring verhoudingsgewijs groot. Kunnen ze soms onbewust besluiten op te houden met geven of ontvangen. De Masterclass vindt plaats op 14 september 2022 bij Van der Valk in Zaltbommel. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.
Meer informatie en inschrijven »