Trainingen en symposium

Ard Nieuwenbroek verzorgt trainingen en symposia rond verschillende thema’s. Dat doet hij vanuit OrthoHulp en via het Centrum voor Educatie en Supervisie (CES).


Symposium

Middagsymposium - Straffen voorbij (NIEUW)
Middagsymposium met drie Nederlandse topdeskundigen: dr. Martine F. Delfos, Jan Ruigrok en drs. Ard Nieuwenbroek
Binnen het onderwijs is er een pedagogisch-didactische context. Doel van iedere leerkracht en begeleider is om jongeren in staat te stellen om persoonlijk en cognitief te groeien. In het pedagogisch handelen zit, naast vele andere componenten, het straffen en belonen. Over met name straffen wordt nogal verschillend gedacht. Meestal gebruikt als correctie op ongewenst en soms onveilig gedrag van jongeren. Straffen leidt lang niet altijd tot het gewenste resultaat: gedragsverandering van de jongere. Sterker nog: soms leidt straffen tot een verslechtering. Dit is zeker het geval bij jongeren in het autistisch spectrum. Dit symposium verkent waarom en wanneer straffen niet tot het gewenste resultaat leidt. En wat de alternatieven zijn. Het middagsymposium vindt plaats op woensdag 19 januari 2022 bij De Poorterij in Zaltbommel.
Meer informatie en inschrijven »

Trainingen bij CES:

Opleiding tot faalangstreductietrainer - Vierdaagse opleiding
Ruim 12% van alle leerlingen in het onderwijs lijden aan faalangst. Ze presteren onder hun niveau, soms sociaal, vaak ook cognitief. In het onderwijs is het inmiddels gebruikelijk om deze jongeren de noodzakelijke aandacht te geven. Niet alleen binnen lesverband maar ook in het geven van een gerichte faalangsttraining binnen de schoolmuren. In groepsverband, omdat dit betere resultaten geeft dan individuele begeleiding.
Meer informatie en inschrijven »
Contextuele hulpverlening - Tweedaagse training
Tussen ouders en kind(eren) gaat het gelukkig meestal goed. Natuurlijk: er bestaan geen perfecte ouders en perfecte kinderen. Ieder mens maakt fouten. Daar is mee te leven. Hoort zelfs bij het leven. Het wordt pas een echte uitdaging als er in de relatie tussen ouder en kind echt iets misgaat. Zelfs iets kapot gaat. Bijvoorbeeld vertrouwen. Dat werkt beschadigend en leidt veelal tot destructief gedrag.
Meer informatie en inschrijven »

Trainingen vanuit OrthoHulp

On-line trainingen:

Duaal Digitaal – NLP: Doe er wat mee!
Duaal Digitaal is een nieuw digitaal leeraanbod over hoe je NLP in kunt zetten! Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is momenteel een van de meest verfijnde en doelmatige methodes die je helpt effectief te communiceren. Voor begeleiders een uitgelezen kans om in korte tijd, op een vooral praktische wijze, je vaardigheden te vergroten. De leeropbrengst: toepasbare basisbagage om al de volgende dag effectiever te kunnen begeleiden. Dit aanbod is gemaakt om met NLP iets concreet te doen in je dagelijks werk. Met relatief simpel toepasbare vaardigheden.

Meer informatie en inschrijven »

Compact Contact – Depressieve jongeren
Volgens zeer recent onderzoek van de Nederlandse ggz hebben jongeren door corona op dit moment meer stress, last van depressies, suïcidaliteit en krijgen ze te maken met risicovolle situaties. Dat wordt vooral veroorzaakt door een gebrek aan werkelijk contact met volwassenen.
“De problemen die we zien zijn acuut en moeten geadresseerd worden om groepen die nu al door het ijs dreigen te zakken, te helpen. Daarbij is extra oog nodig voor kinderen en jongeren”, aldus de organisatie.
OrthoHulp wil hierin, laagdrempelig en snel, handvatten bieden aan het onderwijs in de vorm van het ‘Compact Contact’ trainingspakket. Gemakkelijk te volgen van achter de computer!

Meer informatie en inschrijven »

Landelijke praktijktrainingen:

Driedaagse training - Burn-out onder jongeren
Veel jongeren lijden, vaak ongezien, onder een burn-out. Verbonden met stress, perfectionisme en depressie. In 2021 verzorgt Ard Nieuwenbroek een driedaagse training rond dit thema. Schrijf je tijdig in (maximaal slechts 16 deelnemers).
Meer informatie en inschrijven »
Driedaagse training - NLP, doe er wat mee!
Neurolinguïstisch programmeren (NLP) is momenteel een van de meest verfijnde en doelmatige methode die je helpt effectief te communiceren. Voor begeleiders een uitgelezen kans om in korte tijd, op een vooral praktische wijze, je vaardigheden te vergroten. In 2021 verzorgt Ard Nieuwenbroek een driedaagse training rond dit thema. Schrijf je tijdig in (maximaal slechts 16 deelnemers).
Meer informatie en inschrijven »

Masterclasses & themadagen:

Themadag – Krassende leerlingen (NIEUW)
Iedere school kent ze: leerlingen die zichzelf krassen. Zelfverwonding, of automutilatie, kan vele vormen aannemen: van krassen en ergens tegenaan slaan, tot zichzelf snijden of branden. Dit gedrag kan verband houden met recente gebeurtenissen of ervaringen uit het verleden. Deze themadag geeft je in een dag antwoord op vele vragen. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Waarom gaan leerlingen tot automutilatie over? Is krassen besmettelijk binnen school? Wat kun je als school het beste doen, en vooral ook ‘niet doen’? En natuurlijk is er ruime voor oefenen. Een praktische themadag! De themadag wordt gegeven door Ard Nieuwenbroek. Met zijn, meer dan 40 jaar, klinische ervaring staat hij borg voor een intensieve en inspirerende dag. Een diepte-investering voor iedere begeleider. De themadag vindt plaats op woensdag 6 april 2022 bij Van der Valk in Zaltbommel. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.
Meer informatie en inschrijven »
Masterclass – Faalangst voor faalangsttrainers (NIEUW)
Bijna 80% van alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden hun leerlingen een faalangsttraining aan. Meestal gebaseerd op de training zoals beschreven in het Handboek Faalangsttraining (Nieuwenbroek/Ruigrok). Faalangsttrainers hebben in vrijwel alle gevallen ooit een opleiding gevolgd om een training professioneel te kunnen (en eigenlijk ook mogen) geven. In deze Masterclass krijg je als trainer de buitenkans om onder begeleiding van Ard Nieuwenbroek, dè Nederlandse faalangstdeskundige bij uitstek, je kennis en vaardigheden in een dag te vitaliseren. De Masterclass vindt plaats op vrijdag 11 februari 2022 (volgeboekt) en op dinsdag 8 maart 2022 bij Van der Valk in Zaltbommel. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers per datum.
Meer informatie en inschrijven »
Masterclass - Contextuele Methodieken
Methodieken in de hulpverlening worden meestal gezien als min of meer strak geprotocolleerde stappen die de hulpverlener zijn hulpvrager aanbiedt. Zoals bij sommige cognitief georiënteerde benaderingen gebeurt, waarbij de hulpverlener in een vooraf vastgelegd strak schema een aantal technieken op een vaste manier aanbiedt. Niet dat hierdoor de cognitieve therapieën minder waardevol zouden zijn, maar zo’n strak vastgelegde methodiek is niet effectief om de contextuele benadering een kans te geven. Bij contextuele methodieken wordt het accent verlegd; het planmatig handelen is een middel en geen doel. Dynamiek in dienst van de hulpvrager en niet in dienst van de hulpgever. De Masterclass vindt plaats op dinsdag 5 oktober 2021 bij Van der Valk in Zaltbommel. Er is plaats voor maximaal 16 deelnemers.
Meer informatie en inschrijven »