Training ‘Verzilveren of verzuren’

voor leidinggevenden

Aanleiding:

In mijn directe omgeving vond de laatste zes maanden het volgende plaats: Twee vrienden namen
afscheid van het onderwijs na vele dienstjaren. Beide gingen voortijdig weg. Met beide een ‘goede’
regeling. Echter: de jaren daaraan voorafgaand en de manier waarop uiteindelijk het afscheid tot stand
kwam waren voor beide bitter. Ze keken op hun eigen manier ‘verzuurd’ terug op hun laatste tien jaar in
het onderwijs. Terwijl ze daarvoor 25 en 28 jaar met plezier en succesvol hadden gefunctioneerd.

Binnen zes maanden na het afscheid gebeurde het volgende: de een raakte in een zware depressie en bij
de ander werd een darmkanker gediagnosticeerd. Ik was geschokt: nu konden ze nog niet ‘genieten’ .

Hiermee geconfronteerd kwamen er schrikbarend veel vergelijkbare verhalen vrij. Van hoe ‘verzuurde’
mensen na hun afscheid niet hebben kunnen genieten van hun welverdiende ‘vrije tijd’ . Daarentegen viel
me verbazingwekkend op hoe mensen die ‘verzilverd’ afscheid namen ook
‘verzilverd’ genoten van hun ‘ vrije tijd’ .

Na research bleek dat er op dit terrein bij mijn weten geen enkel wetenschappelijk bewijs is geleverd.
Maar des te meer ik hierover sprak me mensen om me heen, des te meer werd deze ‘trend’ benoemd.
Mensen die kennelijk door de ‘voordeur’ vertrekken doen het beter in de periode daarna dan mensen die
via de achterdeur vertrekken.

Uitdaging

Vervolgens ging ik vanuit mijn vakkennis en ervaring op zoek naar invloeden die bijdragen aan
verzilveren. Vrijwel gaat het dan altijd over de manier waarop een leidinggevende het seniorenbeleid
vermenselijkt zonder terug te vallen op het al of niet invoeren van regels die seniorenbeleid mogelijk
maakt. Niet dat deze onbelangrijk zijn. Echter: ze lijken geen doorslaggevende rol te spelen bij de mate van
verzilveren of verzuren. Daar hebben leidinggevenden en betrokkenen zelf een belangrijke kans en
uitdaging in. Vanuit persoonlijk leiderschap zijn er en aantal factoren die bepalend lijken te zijn. Datzelfde
geldt ook hier voor betrokkenen zelf. Dat leidde tot een viertal try out trainingen die ik op basis hiervan
uitvoerde voor leidinggevenden en betrokkenen (55-plus). De resultaten zijn veelbelovend. Reacties van
ervaren deelnemers spraken van ‘De beste training die ik in al mijn onderwijsjaren heb gehad’. ‘Eindelijk
iets waar ik word aangesproken en aangeraakt op mezelf en mijn verantwoordelijkheid voor mezelf’.

Legitimering en doel van de training voor leidinggevenden

De training wil leidinggevenden inspiratie, kennis en vaardigheden geven over de manieren waarop
‘verzilveren’ (naast de vigerende seniorenregelingen) een kans krijgt waardoor betrokkenen via de
voordeur het schoolgebouw kunnen verlaten. En bovendien in hun laatste jaren nog meer van betekenis
kunnen zijn in het onderwijs. Mijn voorkeur heeft om deze training tot een tweedaagse te maken. Tussen
beide dagen in moet er voldoende tijd zijn om trainingservaringen ‘ toe te passen’ in de dagelijkse praktijk
van leidinggeven.

Werkwijze: Twee aaneengesloten dagen

Meer informatie of een voorstel op maat?
Stuur dan een mail aan ard@orthohulp.nl