Nieuwe masterclass van Ard Nieuwenbroek: Contextuele Methodieken

Methodieken in de hulpverlening worden meestal gezien als min of meer strak geprotocolleerde stappen die de hulpverlener zijn hulpvrager aanbiedt. Zoals bij sommige cognitief georiënteerde benaderingen gebeurt, waarbij de hulpverlener in een vooraf vastgelegd strak schema een aantal technieken op een vaste manier aanbiedt. Niet dat hierdoor de cognitieve therapieën minder waardevol zouden zijn, maar zo’n strak vastgelegde methodiek is niet effectief om de contextuele benadering een kans te geven. Bij contextuele methodieken wordt het accent verlegd; het planmatig handelen is een middel en geen doel. Dynamiek in dienst van de hulpvrager en niet in dienst van de hulpgever. In het najaar van 2020 verzorgt Ard Nieuwenbroek een intensieve en persoonlijke dag  die je weer energie en inspiratie geeft rond dit thema.

Lees meer en schrijf je tijdig in (maximaal slechts 16 deelnemers) »