Vanaf vandaag AED-apparaat aanwezig in onze praktijk

Vanmorgen is in onze praktijk een AED apparaat geïnstalleerd. De afkorting AED staat voor ‘Automatisch Externe Defibrillator’. Een AED is een draagbaar apparaat dat wordt ingezet om het hartritme te herstellen bij een hartstilstand. Onze hulpverleenster Marleen Postma heeft daartoe een training gevolgd. Met deze AED wil OrthoHulp ook professionele zorg kunnen bieden bij fysieke calamiteiten.