Perfectionisme onder leerlingen

Faalangst komt vaak voort uit perfectionistisch zijn. En perfectionisme, zo blijkt uit onderzoek, neemt toe onder leerlingen. Ard Nieuwenbroek wijdt erover uit en geeft tips.

Perfectionisme is een onderschat probleem. In het Britse tijdschrift ‘Psychological Bulletin’ is onderzocht hoe generaties verschillen in de mate waarin ze lijden aan perfectionisme. Auteurs Curran en Hill hebben data van ruim 41.000 Britse, Canadese en Amerikaanse studenten geanalyseerd. Gemiddeld waren die twintig jaar. Ze konden putten uit 164 studies. De eerste was verschenen in 1989. In 2016 hebben zij hun onderzoek afgerond. De twintigjarigen van nu scoren hoger op perfectionisme dan de studenten van eind jaren tachtig. De onderzoekers zien een mogelijke verklaring in de veranderde samenleving. Die is individualistischer en materialistischer geworden. Daardoor is de competitiedrang gegroeid en die kan weer leiden tot irreële verwachtingen.

Tekst: Ard Nieuwenbroek – bron: Bij de Les 1 – Faalnummer – september 2019

Lees het volledige artikel »