Contextueel leidinggeven in het onderwijs

Auteur(s): Ard Nieuwenbroek, Piet Gieles en Wim van MulligenContextueel leidinggeven in het onderwijs
ISBN: 90 334 5385 1
Uitgeverij: ACCO, 2003, Leuven

Wie leiding geeft in het onderwijs draagt een aparte verantwoordelijkheid voor collega’s. Dat wordt vooral duidelijk als het misloopt. Als leraren burn-out raken, buitensporig veel weerstand geven of onvoldoende kwaliteit leveren wordt van de schoolleider verwacht daarmee om te kunnen gaan en een preventief klimaat te scheppen. Dit boek geeft schoolleiders en andere schoolfunctionarissen een aanvullende kijk op leidinggeven: de contextuele benadering. Deze benadering zegt vooral dat ieder mens is ingeweven in een netwerk van relaties. Deze eigen context omvat niet alleen de actuele relaties in gezin, school en maatschappij, maar ook de eigen geschiedenis, en daarin vooral de loyaliteitsbanden in het gezin van herkomst. Met de lusten en lasten vanuit zijn wortels stapt de leraar het onderwijs binnen en die bagage heeft invloed op zijn functioneren als mens en als leraar. Het werkt verhelderend en constructief als de leidinggevende de collega behalve als leerkracht vooral ook als een mens met een eigen context benadert. Wie de contextuele visie weet te integreren in het geven van leiding, verhoogt volgens de auteurs de effectiviteit van zijn persoonlijk leiderschap. Dit nieuwe boek brengt leidinggevenden in het onderwijs in aanraking met de contextuele visie en geeft hen concrete handvatten hoe er in de dagelijkse praktijk mee om te gaan.

173 pagina’s.