Handboek Kleine psychopathologie in school

Handboek Kleine psychopathologie in schoolAuteur(s): Wim van Mulligen, Ivo Mijland en Ard Nieuwenbroek
ISBN: 978-90-79596-08-9
Uitgeverij: Quirijn 2009, Esch

In vrijwel alle scholen in Nederland is veel aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. De begeleiding van deze leerlingen is veelal van een hoog niveau. Dit handboek ‘Kleine psychopathologie in school’ wil daar een extra bijdrage aan leveren door aandacht te vragen voor de groep leerlingen met meer dan ‘normale’ problemen. Het zijn kwetsbare jongeren met vaak ernstige problemen, die veelal de draagkracht van school te boven gaan. Soms duidelijk merkbaar en zichtbaar, vaker toegedekt door onbegrepen gedrag of een verkeerde diagnose. Een begeleider in school is zeker geen therapeut, maar signaleert wel vaak als eerste psychopathologische problemen. In dit boek staat hoe je problemen bij deze groep leerlingen herkent, hoe je met hen in gesprek blijft en hoe je in nauwe samenwerking met ouder(s) kunt verwijzen naar externe professionele hulpverlening.

Dit handboek is daarmee een overzichtelijk naslagwerk om jongeren met (beginnende)  psychopathologische problemen op de juiste manier te signaleren en te begeleiden, zodat ernstigere problemen op latere leeftijd voorkomen kunnen worden.

Uit het voorwoord van prof.dr. Herman van Engeland:
Dit boek is, mijns inziens, een waardevol hulpmiddel voor iedere leerlingbegeleider, die zich zorgen maakt over problematisch en moeilijk hanteerbaar gedrag van leerlingen. Het boek geeft een helder geschreven en beknopt overzicht van veel voorkomende psychiatrische problemen, die men bij de schoolgaande jeugd aantreft. Met de aangereikte kennis zal de leerlingbegeleider zijn begrip van gestoord gedrag en cognities van schoolgaande kinderen aanzienlijk vergroten, waardoor de begeleider zijn signaleringsfunctie beter kan uitvoeren.

Tweede druk, 174 pagina’s.

Bekijk hier de inhoudsopgave »

Bekijk een inkijkexemplaar »

Prijs: € 28,95

Bestel dit boek