Basistraining systemisch werken vanuit contextueel perspectief

Duur: drie dagen van 09.00 uur tot 16.00 uur

Deze training geeft, vanuit contextueel perspectief, basisbeginselen van systemisch werken. We werken
in deze training zoveel mogelijk met het aanreiken en oefenen van kennis, attitude en vaardigheden die
vrijwel onmiddellijk toepasbaar zijn in het dagelijks werkveld.

Het globale trainingsprogramma kent de volgende thema’s:

 • Betekenis van meervoudige partijdigheid in theorie en praktijk
 •  Circulair en verbindend communiceren in aan-en afwezigheid van belangrijke derden binnen het
  systeem
 •  De methodiek van horizontale en gemengde erkenning in horizontale en verticale relaties in
  verschillende systemen
 • Parentificatie en deparentificatie als ontrafelende thema’s van het bestaan
 •  De methodiek van het ont-wikkelen van gespleten loyaliteit
 •  De betekenis van bovengrondse en ondergrondse verticale loyaliteit in relatie tot de ontwikkeling
  van zelfvalidatie
 • De methodiek van ‘ werken via de overkant’ , een systemisch handvat tot ontschuldiging van
  betekenisvolle derden

Meer informatie of een voorstel op maat?
Stuur dan een mail aan ard@orthohulp.nl