Gesprekken met leerlingen en ouders

Vooraf:

Deze training is een aanbod voor iedereen, die weliswaar al enigszins bekend en
bedreven is in het voeren van gesprekken, maar uit is op een verdieping. Daarbij
verfrissen we uiteraard basis gespreksvaardigheden maar steken we vooral in
vaardigheden die we nodig hebben bij ‘lastiger’ gesprekken. We baseren ons daarbij op
het gedachtegoed van de contextuele benadering. Deze training zit, naast kleine stukken
theorie, vooral vol met praktijk. Het liefst werken we met situaties zoals deelnemers die
in hun dagelijks werk tegenkomen. Uitgangspunt is wel dat deelnemers bereid zijn open
te reflecteren op hun eigen functioneren.

Drie middagen:
 1.  In gesprek met leerlingen die worstelen met dieper liggende problemen. Het is voor
  een begeleider vaak de kunst om te merken dat een leerling dieper liggende problemen
  ‘verbergt’.
 2.  In gesprek met klagende ouders. Met enige regelmaat ontmoeten we ouders die klagen
  over school. Soms ook over jou als docent of als mentor. Hoe ga je daar mee om, zonder
  in een eeuwigdurende discussie terecht te komen? In het belang van de leerling die
  geen belang heeft met strijdende ouders en leerkrachten.
 3.  Een slotmiddag waarbij deelnemers vooraf ‘casuïstiek’ presenteren van situaties
  waarmee ze in de praktijk als begeleider worstelen. Deze middag kunnen we twee
  praktijksituaties uitwerken, waarmee de inbrenger van de situaties ook meteen aan het
  werk kan.

Meer informatie of een voorstel op maat?
Stuur dan een mail aan ard@orthohulp.nl