Training – Leerlingen en perfectionisme

Training voor begeleiders (tweemaal 3,5 uur)

De training bestaat uit twee dagdelen. Doelstelling van de training is tweeledig:

  1. Meer specifiek inzicht in de feitelijke achtergronden van perfectionisme bij leerlingen.
  2. Handvatten om deze leerlingen (en hun ouders) te begeleiden.

Van deelnemers wordt (ook) verwacht dat ze soms willen werken vanuit een eigen persoonlijke situatie.

Globale inhoud dagdeel 1

  • Herkennen van perfectionisme bij leerlingen in eigen school
  • Informatie over diverse vormen van perfectionisme bij leerlingen
  • Informatie over het ontstaan van perfectionisme bij leerlingen
  • Handvat 1: werken vanuit NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

Globale inhoud dagdeel 2

  • Handvat 2: werken vanuit de contextuele benadering
  • Handvat 3: werken (en contact) met ouders
  • Handvat 4: werken vanuit de Trans Actionele benadering
  • Afronding

Meer informatie of een voorstel op maat?
Stuur dan een mail aan ard@orthohulp.nl