Vechtende ouders en wanhopige kinderen

Training

Steeds meer huwelijken leiden tot een scheiding. Voor kinderen is dat meestal een ramp.
Maar het wordt een catastrofe wanneer er sprake is van een vechtscheiding. Kinderen raken
wanhopig omdat ze zich totaal niet meer geborgen en veilig weten bij hun ouders. Een kind
die een vechtscheiding meemaakt van zijn ouders heeft 5 x zoveel kans op het ontwikkelen
van problemen in vergelijking met een kind waarvan de ouders op een min of meer
harmonieuze manier scheiden. Dit is een hoog percentage. Bij het ontwikkelen van
problemen kun je denken aan bijvoorbeeld sombere gevoelens, angsten, een laag zelfbeeld,
gedragsproblemen, problemen op school of problemen met vriendjes of vriendinnetjes.

Een(vecht) scheiding kan dus grote negatieve gevolgen hebben voor een kind.
Op het moment dat ouders, hopelijk tijdelijk, niet meer beschikbaar zijn in het geven van
betrouwbare veiligheid aan hun kinderen is het een inspanningsverplichting van
betekenisvolle omstanders om dat op een passende wijze wel te doen. Het onderwijs heeft
hierbij een belangrijke uitdaging.

Veel begeleiders in het basis- en voortgezet onderwijs nemen die uitdaging ook echt aan. In
deze training verkennen we de mogelijkheden hoe je als school van betekenis kan zijn voor
deze uiterst kwetsbare leerlingen. Ik doe dat vanuit een praktijktheoretisch perspectief,
aangevuld met concrete tips en suggesties.

Werkwijze: twee dagdelen, uit te voeren in een dag of twee losse dagen

Meer informatie of een voorstel op maat?
Stuur dan een mail aan ard@orthohulp.nl