Trainingen en lezingen

Ard Nieuwenbroek verzorgt trainingen en lezingen rond verschillende thema’s. Dat doet hij vanuit OrthoHulp en via het Centrum voor Educatie en Supervisie (CES).

Trainingen bij CES:

Perfectionistische jongeren
Perfectionisme heeft vooral onder jongeren de laatste decennia ziekelijke vormen aangenomen. Angst, depressies, de begeleiders op scholen hebben hun handen vol aan studenten die door de studiestress tot niks meer komen. Dwangmatig doen ze er steeds weer een schepje bovenop, tot ze vastlopen. Prima cijfers misschien, maar het levensgeluk is ver te zoeken.
Meer informatie en inschrijven »
Opleiding tot faalangstreductietrainer
Ruim 12% van alle leerlingen in het onderwijs lijden aan faalangst. Ze presteren onder hun niveau, soms sociaal, vaak ook cognitief. In het onderwijs is het inmiddels gebruikelijk om deze jongeren de noodzakelijke aandacht te geven. Niet alleen binnen lesverband maar ook in het geven van een gerichte faalangsttraining binnen de schoolmuren. In groepsverband, omdat dit betere resultaten geeft dan individuele begeleiding.
Meer informatie en inschrijven »
Contextuele hulpverlening
Tussen ouders en kind(eren) gaat het gelukkig meestal goed. Natuurlijk: er bestaan geen perfecte ouders en perfecte kinderen. Ieder mens maakt fouten. Daar is mee te leven. Hoort zelfs bij het leven. Het wordt pas een echte uitdaging als er in de relatie tussen ouder en kind echt iets misgaat. Zelfs iets kapot gaat. Bijvoorbeeld vertrouwen. Dat werkt beschadigend en leidt veelal tot destructief gedrag.
Meer informatie en inschrijven »

Lezingen bij CES:

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie (4 april 2019)
Het jaarlijks congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen staat dit keer in het teken van school- en sociale angsten. Op het congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij hoe je hen qua begeleiding, behandeling en onderwijs het beste tot steun kunt zijn.
Meer informatie en inschrijven »
Congres - Overvraging, stress en burnout bij kinderen en tieners (11 april 2019)
Overvraging, stress en burn-out komen steeds vaker voor bij kinderen en tieners.
Wanneer jonge mensen met meer druk te maken krijgen dan ze aankunnen, liggen overvraging, stress en burn-out op de loer. De werkdruk op school is aanzienlijk en daarbij ervaren ze sociale druk om altijd bereikbaar te zijn vanuit social media en online games. Ook prestatiedruk speelt een rol: er moet gescoord en gepresteerd worden. Bovendien moet alles meetbaar zijn, dus op school maken ze de ene toets na de andere. En als je op je 25e nog geen droomleven hebt, dan heb je gefaald. Want op Instagram zie je toch volop rolmodellen voorbij komen die op die leeftijd hun tijd doorbrengen op luxe jachten in de stille zuidzee?
Meer informatie en inschrijven »
Congres - Seksueel geweld (16 mei 2019)
Het congres over seksueel geweld staat dit keer in het teken van het werken met slachtoffers, plegers en omgeving. Op het congres over seksueel geweld zullen vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de hulpverlening rondom deze gevoelige en beladen problematiek.
Meer informatie en inschrijven »
Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie (28 november 2019)
Het jaarlijks congres over professionele nabijheid staat dit keer in het teken van de dynamiek van het geven en nemen in de hulpverleningsrelatie.
Meer informatie en inschrijven »

Trainingen vanuit OrthoHulp

Basistraining - Systemisch werken vanuit een contextueel perspectief
Deze training geeft, vanuit contextueel perspectief, basisbeginselen van systemisch werken. We werken in deze training zoveel mogelijk met het aanreiken en oefenen van kennis, attitude en vaardigheden die vrijwel onmiddellijk toepasbaar zijn in het dagelijks werkveld.
Meer informatie »
Training - Vechtende ouders en wanhopige kinderen
Op het moment dat ouders, hopelijk tijdelijk, niet meer beschikbaar zijn in het geven van betrouwbare veiligheid aan hun kinderen is het een inspanningsverplichting van betekenisvolle omstanders om dat op een passende wijze wel te doen. Het onderwijs heeft hierbij een belangrijke uitdaging.
Meer informatie »
Training - Verzilveren of verzuren voor leidinggevenden
De training wil leidinggevenden inspiratie, kennis en vaardigheden geven over de manieren waarop ‘verzilveren’ (naast de vigerende seniorenregelingen) een kans krijgt waardoor leraren die afscheid nemen van het onderwijs via de voordeur het schoolgebouw kunnen verlaten. En bovendien in hun laatste jaren nog meer van betekenis kunnen zijn in het onderwijs.
Meer informatie »
Verdiepingstraining - Systemisch werken vanuit contextueel perspectief
Een verdieping op de basistraining systemisch werken vanuit contextueel perspectief met als uitgangspunt het boek ‘Twaalf contextuele methodieken’ van Ard Nieuwenbroek.
Meer informatie »
Training - Leerlingen en perfectionisme
Training met focus op meer specifiek inzicht krijgen in de feitelijke achtergronden van perfectionisme bij leerlingen en handvatten geven om deze leerlingen te begeleiden.
Meer informatie »
Training - Gesprekken met leerlingen en ouders
Deze training is een aanbod voor iedereen, die weliswaar al enigszins bekend en bedreven is in het voeren van gesprekken, maar uit is op een verdieping. Daarbij verfrissen we uiteraard basis gespreksvaardigheden maar steken we vooral in vaardigheden die we nodig hebben bij ‘lastiger’ gesprekken.
Meer informatie »
Training - Contextueel leidinggeven in het onderwijs
Wie leiding geeft in het onderwijs draagt een aparte verantwoordelijkheid voor collega’s. Dat wordt vooral duidelijk als het misloopt. Als leraren burn-out raken, buitensporig veel weerstand geven of onvoldoende kwaliteit leveren wordt van een leidinggevende verwacht daarmee om te kunnen gaan en een preventief klimaat te scheppen. Deze training geeft leidinggevenden een aanvullende kijk op leiding geven: de contextuele benadering.
Meer informatie»

Symposia

Ard Nieuwenbroek organiseert samen met Greet de Bruijn (LoyaalLeven) diverse symposia rond boeiende thema’s. Op al deze symposia levert hij ook een inhoudelijke bijdrage.