Trainingen en lezingen

Ard Nieuwenbroek verzorgt trainingen en lezingen rond verschillende thema’s. Dat doet hij vanuit OrthoHulp en via het Centrum voor Educatie en Supervisie (CES).

Trainingen bij CES:

Opleiding tot faalangstreductietrainer - Vierdaagse opleiding
Ruim 12% van alle leerlingen in het onderwijs lijden aan faalangst. Ze presteren onder hun niveau, soms sociaal, vaak ook cognitief. In het onderwijs is het inmiddels gebruikelijk om deze jongeren de noodzakelijke aandacht te geven. Niet alleen binnen lesverband maar ook in het geven van een gerichte faalangsttraining binnen de schoolmuren. In groepsverband, omdat dit betere resultaten geeft dan individuele begeleiding.
Meer informatie en inschrijven »
Contextuele hulpverlening - Tweedaagse training
Tussen ouders en kind(eren) gaat het gelukkig meestal goed. Natuurlijk: er bestaan geen perfecte ouders en perfecte kinderen. Ieder mens maakt fouten. Daar is mee te leven. Hoort zelfs bij het leven. Het wordt pas een echte uitdaging als er in de relatie tussen ouder en kind echt iets misgaat. Zelfs iets kapot gaat. Bijvoorbeeld vertrouwen. Dat werkt beschadigend en leidt veelal tot destructief gedrag.
Meer informatie en inschrijven »

Lezingen bij CES:

Jaarlijks Congres - Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners - 2e editie (18 juni 2020)
De draaglast voor jonge mensen lijkt groter te worden, terwijl hun draagkracht afneemt. Het is dan ook niet vreemd dat onderzoek laat zien dat overvraging, stress en burn-out bij kinderen en tieners de laatste jaren hand over hand toeneemt. Wanneer kinderen en tieners met meer druk te maken krijgen dan ze aankunnen, liggen overvraging, stress en burn-out op de loer. De lat ligt vaak hoog wanneer het gaat om verwachtingen vanuit de omgeving. De werkdruk op school is aanzienlijk en daarbij ervaren ze in veel gevallen ook nog sociale druk om altijd bereikbaar te zijn vanuit social media en online games.
Meer informatie en inschrijven »
Congres - Sensitief omgaan met psychotrauma (10 september 2020)
Het congres over verantwoord en sensitief omgaan met psychotrauma bij jeugdigen en adolescenten is in 2020 op zowel hulpverlening als het onderwijs gericht. Want zowel in het onderwijs als in de hulpverlening kom je kinderen en jeugdigen tegen die ingrijpende ervaringen hebben meegemaakt en daar dagelijks de schadelijke gevolgen van ondervinden. Op basis van de nieuwste inzichten en good practice voorbeelden is weer een interessant programma samengesteld, waarbij kennis wordt gedeeld en concrete handreikingen worden gegeven aan professionals werkzaam in de praktijk.
Meer informatie en inschrijven »

 


Trainingen vanuit OrthoHulp

Deze trainingen zijn in-company uit te voeren. Vraag een gratis offerte aan »

Basistraining - Systemisch werken vanuit een contextueel perspectief
Deze training geeft, vanuit contextueel perspectief, basisbeginselen van systemisch werken. We werken in deze training zoveel mogelijk met het aanreiken en oefenen van kennis, attitude en vaardigheden die vrijwel onmiddellijk toepasbaar zijn in het dagelijks werkveld.
Meer informatie »
Training - Vechtende ouders en wanhopige kinderen
Op het moment dat ouders, hopelijk tijdelijk, niet meer beschikbaar zijn in het geven van betrouwbare veiligheid aan hun kinderen is het een inspanningsverplichting van betekenisvolle omstanders om dat op een passende wijze wel te doen. Het onderwijs heeft hierbij een belangrijke uitdaging.
Meer informatie »
Verdiepingstraining - Systemisch werken vanuit contextueel perspectief
Een verdieping op de basistraining systemisch werken vanuit contextueel perspectief met als uitgangspunt het boek ‘Twaalf contextuele methodieken’ van Ard Nieuwenbroek.
Meer informatie »
Training - Leerlingen en perfectionisme
Training met focus op meer specifiek inzicht krijgen in de feitelijke achtergronden van perfectionisme bij leerlingen en handvatten geven om deze leerlingen te begeleiden.
Meer informatie »
Training - Gesprekken met leerlingen en ouders
Deze training is een aanbod voor iedereen, die weliswaar al enigszins bekend en bedreven is in het voeren van gesprekken, maar uit is op een verdieping. Daarbij verfrissen we uiteraard basis gespreksvaardigheden maar steken we vooral in vaardigheden die we nodig hebben bij ‘lastiger’ gesprekken.
Meer informatie »
Training - Contextueel leidinggeven in het onderwijs
Wie leiding geeft in het onderwijs draagt een aparte verantwoordelijkheid voor collega’s. Dat wordt vooral duidelijk als het misloopt. Als leraren burn-out raken, buitensporig veel weerstand geven of onvoldoende kwaliteit leveren wordt van een leidinggevende verwacht daarmee om te kunnen gaan en een preventief klimaat te scheppen. Deze training geeft leidinggevenden een aanvullende kijk op leiding geven: de contextuele benadering.
Meer informatie»

Bovenschoolse training (op inschrijving):

Driedaagse training - Leren praten met suïcidale leerlingen
De eerste reflex die je kunt hebben als iemand zegt aan zelfdoding te denken is: “Dat moet je niet doen. Doe geen domme dingen. Wees niet zo gek.” Waarschijnlijk heeft een leerling dat ook tegen zichzelf gezegd. En toch is de gedachte er nog. Het heeft dan ook weinig zin om de gedachte aan zelfdoding te bekritiseren. Het is beter om begrip en medeleven te tonen. In het najaar van 2020 verzorgt Ard Nieuwenbroek een driedaagse training rond dit thema. Schrijf je tijdig in (maximaal slechts 16 deelnemers).
Meer informatie en inschrijven »
Driedaagse training - Burn-out onder jongeren
Veel jongeren lijden, vaak ongezien, onder een burn-out. Verbonden met stress, perfectionisme en depressie. In het voorjaar 2020 verzorgt Ard Nieuwenbroek een driedaagse training rond dit thema. Schrijf je tijdig in (maximaal slechts 16 deelnemers).
Meer informatie en inschrijven »
Masterclass Contextuele Methodieken
Methodieken in de hulpverlening worden meestal gezien als min of meer strak geprotocolleerde stappen die de hulpverlener zijn hulpvrager aanbiedt. Zoals bij sommige cognitief georiënteerde benaderingen gebeurt, waarbij de hulpverlener in een vooraf vastgelegd strak schema een aantal technieken op een vaste manier aanbiedt. Niet dat hierdoor de cognitieve therapieën minder waardevol zouden zijn, maar zo’n strak vastgelegde methodiek is niet effectief om de contextuele benadering een kans te geven. Bij contextuele methodieken wordt het accent verlegd; het planmatig handelen is een middel en geen doel. Dynamiek in dienst van de hulpvrager en niet in dienst van de hulpgever. In het voorjaar 2020 verzorgt Ard Nieuwenbroek een driedaagse training rond dit thema. Schrijf je tijdig in (maximaal slechts 16 deelnemers).
Meer informatie en inschrijven »

Symposia

Ard Nieuwenbroek organiseert samen met Greet de Bruijn (LoyaalLeven) diverse symposia rond boeiende thema’s. Op al deze symposia levert hij ook een inhoudelijke bijdrage.