Trainingen en lezingen

Ard Nieuwenbroek verzorgt trainingen en lezingen rond verschillende thema’s. Dat doet hij vanuit OrthoHulp en via het Centrum voor Educatie en Supervisie (CES).

Trainingen bij CES:

Opleiding tot faalangstreductietrainer - Vierdaagse opleiding
Ruim 12% van alle leerlingen in het onderwijs lijden aan faalangst. Ze presteren onder hun niveau, soms sociaal, vaak ook cognitief. In het onderwijs is het inmiddels gebruikelijk om deze jongeren de noodzakelijke aandacht te geven. Niet alleen binnen lesverband maar ook in het geven van een gerichte faalangsttraining binnen de schoolmuren. In groepsverband, omdat dit betere resultaten geeft dan individuele begeleiding.
Meer informatie en inschrijven »
Contextuele hulpverlening - Tweedaagse training
Tussen ouders en kind(eren) gaat het gelukkig meestal goed. Natuurlijk: er bestaan geen perfecte ouders en perfecte kinderen. Ieder mens maakt fouten. Daar is mee te leven. Hoort zelfs bij het leven. Het wordt pas een echte uitdaging als er in de relatie tussen ouder en kind echt iets misgaat. Zelfs iets kapot gaat. Bijvoorbeeld vertrouwen. Dat werkt beschadigend en leidt veelal tot destructief gedrag.
Meer informatie en inschrijven »
Systemisch werken met slachtoffers van seksueel misbruik - Tweedaagse training
Seksueel misbruik en de gevolgen daarvan zijn van invloed op alle betrokkenen en ook alle betrokkenen hebben invloed op de gevolgen. Gevolgen kunnen soms nog dagelijks doorwerken en relaties zijn (deels) stuk. Of het nu om een volwassen-kind relatie, een kind-kind relatie, een man-vrouw relatie of een man-man relatie gaat: de basis van vertrouwen is weggeslagen.
Meer informatie en inschrijven »

Lezingen bij CES:

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie (28 november 2019)
Het jaarlijks congres over professionele nabijheid staat dit keer in het teken van de dynamiek van het geven en nemen in de hulpverleningsrelatie.
Meer informatie en inschrijven »
Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 4e editie (6 februari 2020)
Het jaarlijks congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen vindt dit keer plaats in Utrecht. Angst is gezond. Het is tenslotte wat ons in leven houdt in gevaarlijke situaties. Maar wanneer kinderen of jongvolwassenen onnodig, te vaak, te lang en / of te intens bang zijn, dan gaat angst belemmerend werken.
Meer informatie en inschrijven »
Jaarlijks Congres - Mindset - 3e editie (13 februari 2020)
Het jaarlijks congres over mindset vindt dit keer plaats in Utrecht.

Waar de ene persoon denkt “ik kan dat tóch niet”, denkt de andere “dat kan ik nóg niet”. Waar de één vertrouwen heeft in zijn eigen groeipotentieel, heeft de ander een vaststaand beeld van het eigen kunnen. Dat verschil noemen we een verschil in “mindset”. Mindset is een concept dat door de wereldberoemde psychologe Carol Dweck geïntroduceerd werd. Zij maakt onderscheid tussen een vaststaande “fixed” mindset enerzijds en een op groei gerichte “growth” mindset anderzijds.

Kinderen, maar ook volwassenen met een fixed mindset geloven bijvoorbeeld dat hun intelligentie of handigheid vaststaan. Gevolg daarvan is dat ze zich niet in willen spannen en uitdagingen uit de weg gaan. Want als je slim bent, dan komt het toch wel goed? En als je niet zo slim bent? Tja, dan heeft het toch geen zin om het te proberen of te oefenen?

Gelukkig is de werkelijkheid anders, zullen de sprekers op dit congres uitleggen. Zij staan uitvoerig stil bij de manier waarop je bij kinderen en volwassenen een groei-mindset kunt cultiveren.

Meer informatie en inschrijven »


Trainingen vanuit OrthoHulp

Basistraining - Systemisch werken vanuit een contextueel perspectief
Deze training geeft, vanuit contextueel perspectief, basisbeginselen van systemisch werken. We werken in deze training zoveel mogelijk met het aanreiken en oefenen van kennis, attitude en vaardigheden die vrijwel onmiddellijk toepasbaar zijn in het dagelijks werkveld.
Meer informatie »
Training - Vechtende ouders en wanhopige kinderen
Op het moment dat ouders, hopelijk tijdelijk, niet meer beschikbaar zijn in het geven van betrouwbare veiligheid aan hun kinderen is het een inspanningsverplichting van betekenisvolle omstanders om dat op een passende wijze wel te doen. Het onderwijs heeft hierbij een belangrijke uitdaging.
Meer informatie »
Training - Verzilveren of verzuren voor leidinggevenden
De training wil leidinggevenden inspiratie, kennis en vaardigheden geven over de manieren waarop ‘verzilveren’ (naast de vigerende seniorenregelingen) een kans krijgt waardoor leraren die afscheid nemen van het onderwijs via de voordeur het schoolgebouw kunnen verlaten. En bovendien in hun laatste jaren nog meer van betekenis kunnen zijn in het onderwijs.
Meer informatie »
Verdiepingstraining - Systemisch werken vanuit contextueel perspectief
Een verdieping op de basistraining systemisch werken vanuit contextueel perspectief met als uitgangspunt het boek ‘Twaalf contextuele methodieken’ van Ard Nieuwenbroek.
Meer informatie »
Training - Leerlingen en perfectionisme
Training met focus op meer specifiek inzicht krijgen in de feitelijke achtergronden van perfectionisme bij leerlingen en handvatten geven om deze leerlingen te begeleiden.
Meer informatie »
Training - Gesprekken met leerlingen en ouders
Deze training is een aanbod voor iedereen, die weliswaar al enigszins bekend en bedreven is in het voeren van gesprekken, maar uit is op een verdieping. Daarbij verfrissen we uiteraard basis gespreksvaardigheden maar steken we vooral in vaardigheden die we nodig hebben bij ‘lastiger’ gesprekken.
Meer informatie »
Training - Contextueel leidinggeven in het onderwijs
Wie leiding geeft in het onderwijs draagt een aparte verantwoordelijkheid voor collega’s. Dat wordt vooral duidelijk als het misloopt. Als leraren burn-out raken, buitensporig veel weerstand geven of onvoldoende kwaliteit leveren wordt van een leidinggevende verwacht daarmee om te kunnen gaan en een preventief klimaat te scheppen. Deze training geeft leidinggevenden een aanvullende kijk op leiding geven: de contextuele benadering.
Meer informatie»

Symposia

Ard Nieuwenbroek organiseert samen met Greet de Bruijn (LoyaalLeven) diverse symposia rond boeiende thema’s. Op al deze symposia levert hij ook een inhoudelijke bijdrage.